ArbejdsmiljøKoordinator

Sikkerhed er en vigtig del af ethvert byggeri.

Der skal altid udpeges en sikkerhedskoordinator, der skal tage sig af sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen og i den projekterende fase. Sikkerhedskoordinatoren styrer byggepladsens efter lovens og lokale regler. Sikkerhedsarbejdet foregår bl.a. gennem afholdelse af sikkerhedsmøder samt gennem sikkerheds-koordinatorens personlige tilstedeværelse på byggepladsen.Vi har naturligvis den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer, windcertifikat, STCW søsikkerheds certificat og redning i højden -vindmøller..